Dokumenty niezbędne do formalnego potwierdzenia zakupu nieruchomości w Hiszpanii

Jeśli jesteś osobą fizyczną (osoba fizyczna / OF) lub prawną (OP) chcącą nabyć nieruchomość w Hiszpanii, musisz spełniać następujące wymogi formalne i administracyjne:

Prywatni nabywcy (osoby fizyczne) z państw członkowskich Unii Europejskiej:

 • Ważny paszport
 • N.I.E. (Numer identyfikacji cudzoziemca): niezbędny w dzień podpisywania wszelkich umów. Warto się o niego ubiegać zaraz po wpłaceniu kaucji za nieruchomość.
 • Konto w hiszpańskim banku: niezbędne do bezgotówkowych płatności np. podatku od nieruchomości (I.B.I.), wody, prądu oraz innych opłat stałych i dodatkowych.
 • Udokumentowanie wpłat i operacji bankowych związanych z nabyciem nieruchomości: nieprzekraczalne z dniem podpisania dokumentów urzędowych. Niezbędne jest również dostarczenie dokładnych informacji o koncie bankowym wykorzystywanym do wszystkich przelewów.
 • Przedstawiciel podatkowy: konieczny przy podpisaniu dokumentów urzędowych oraz przy regulowaniu podatków.
 • Usługi tłumacza i koszty niezbędnych dokumentów prawnych.

Osoba prawna z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Ważne paszporty przedstawicieli osób prawnych.
 • N.I.E. (Numer identyfikacji cudzoziemca): niezbędny w dzień podpisywania wszelkich umów. Warto się o niego ubiegać zaraz po wpłaceniu kaucji za nieruchomość.
 • Numer identyfikacji podatkowej firmy lub dołączona dokumentacja, prawidłowo złożona i opieczętowana.
 • Konto w hiszpańskim banku: niezbędne do bezgotówkowych płatności np. podatku od nieruchomości (I.B.I.), wody, prądu oraz innych opłat stałych i dodatkowych.
 • Udokumentowanie wpłat i operacji bankowych związanych z nabyciem nieruchomości: nieprzekraczalne z dniem podpisania dokumentów urzędowych. Niezbędne jest również dostarczenie dokładnych informacji o koncie bankowym wykorzystywanym do wszystkich przelewów i operacji.
 • Przedstawiciel podatkowy: konieczny przy podpisaniu dokumentów urzędowych oraz przy regulowaniu podatków.
 • Usługi tłumacza i koszty niezbędnych dokumentów prawnych.
 • Dokumenty, które musi podpisać nabywca

Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów urzędowych, należy podpisać jeszcze dwa inne dokumenty: porozumienie w sprawie rezerwacji lub zaliczki oraz umowę kupna. Prawo uznaje umowę nabycia za niezbędną do dokończenia transakcji, a obie strony są zobowiązane do przestrzegania wszystkich punktów umowy, jeżeli są oczywiście zgodne z prawem. Dlatego obie strony nie mogą odmówić zastosowania się do umowy nawet w przypadku, że nie do końca zgadzają się z uzgodnionymi warunkami. Firma Rellox zapewnia swoim Klientom standardowe tłumaczenia dokumentów, ale z prawnego punktu widzenia należy pamiętać, że tłumaczenia są tylko informacyjne. Hiszpańskie prawo daje pierwszeństwo zawsze dokumentom w języku hiszpańskim. Umowa rezerwacyjna lub zaliczka. Przed ostatecznym zawarciem umowy kupna nieruchomości, zazwyczaj podpisuje się tzw. umowę rezerwacyjną, której potwierdzeniem jest wpłacenie zaliczki. Kaucja w większości przypadków (dotyczy to szczególnie nowych nieruchomości) jest wliczana do kosztów całkowitych transakcji, ale umożliwia również nabywcy odstąpienie od umowy. Jeżeli rezygnuje nabywca, kaucja przepada. W przypadku odstąpienia sprzedawcy od umowy, zazwyczaj musi on wypłacić poszkodowanemu podwójną kwotę zaliczki. Równocześnie z podpisaniem umowy rezerwacyjnej i wpłaceniu zaliczki podpisuje się umowę zawierającą wstępny kosztorys. Obejmuje on urządzenia AGD oraz elementy wyposażenia nieruchomości. Przed powrotem z Hiszpanii do swojego rodzinnego kraju, polecamy wystąpić o przydzielenie numeru N.I.E. (Numer identyfikacji obcokrajowca) i sprawdzić ważność swojego paszportu. Jeżeli wymagane jest również zaświadczenie o służbie wojskowej, nabywca musi dostarczyć przetłumaczone dokumenty i wypis z rejestru karnego zainteresowanych stron. Umowa kupna-sprzedaży Podpisanie umowy kupna-sprzedaży jest zobowiązaniem dla obu zainteresowanych stron – nabywca zobowiązuje się do wpłacenia ustalonej kwoty do określonego dnia i w ustalony wcześniej sposób, a sprzedawca zobowiązuje się do wybudowania nieruchomości (w przypadku obiektu w budowie) i przekaże budynek w stanie i czasie, jaki był wcześniej ustalony. Umowa może być podpisana przez obie strony w Hiszpanii lub (jak to zwykle bywa w przypadku zagranicznych nabywców) może zostać wysłana listem poleconym do kraju kupującego, a po jej podpisaniu zostaje wysłana z powrotem do Hiszpanii. W przypadku nieruchomości „pod klucz” należy podpisać umowę przed wyjazdem do swojego kraju, szczególnie jeżeli nabywca mieszka poza Unią Europejską. Dokumenty podpisywane przez obie strony to standardowo: 2 wydruki umowy kupna-sprzedaży, komplet wszystkich planów nieruchomości oraz dokładna lista elementów wyposażenia. W przypadku starszej nieruchomości, obie strony ustalają wcześniej termin przekazania obiektu. Jeżeli jest to nowy budynek, należny się liczyć z co najmniej dwoma tygodniami na kompletne dokończenie, posprzątanie nieruchomości oraz podłączenie wody i prądu. Należy pamiętać, że do czasu uregulowania wszystkich kosztów związanych z przepisaniem i sprzedażą nieruchomości, kosztów budowlanych oraz opłat dodatkowych, nabywca nie otrzyma kluczy ani żadnych innych dokumentów. Akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości. Chociaż umowa kupna-sprzedaży jest pełnopłatna, niezmiernie ważne jest zdobycie kompletu dokumentów urzędowych, w tym najważniejszego aktu notarialnego. Umożliwi od wpisanie obiektu do katastru nieruchomości i w razie potrzeby pozwoli na zwrócenia się do banku o udzielenie kredytu hipotecznego. Akt notarialny zastępuje umowę kupna-sprzedaży w kilku aspektach :Niepodważalność: legalizuje sprzedaż, ponieważ podpisywany jest w obecności świadka – notariusza. Ochrona prawna: praca notariusza jest jednoznaczna z zabezpieczeniem prawnym. Notariusz wyciąga kompletne informacje z katastru nieruchomości o tym, kto jest właścicielem, czy obiekt nie jest w jakikolwiek sposób obciążony prawnie, czy nie jest zadłużony itd. Podpisany akt notarialny zostaje automatycznie wysyłany do katastru i dołączony do księgi wieczystej. Notariusz kontroluje również czy zostały prawidłowo opłacone wszystkie koszty administracyjne związane z nieruchomością oraz kontaktuje się z katastrem w sprawie najnowszych formularzy dotyczących podatku od nieruchomości (IBI). Doradztwo ekspertów: notariusze są ekspertami w swojej dziedzinie, a ich praca jest związana ze świadczeniem profesjonalnej porady prawnej. Ponadto są bezstronni i powinni udzielić pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Notariusz potrzebuje uzyskać od nabywcy następujące dokumenty: ważny paszport, NIE (Numer identyfikacyjny cudzoziemca), informacje o służbie wojskowej (jeżeli jest wymagane), potwierdzenie wszystkich dokonanych płatności. Nabywca musi również zorganizować tłumacza (jeśli kupujący nie rozumie hiszpańskiego) i wyznaczyć swojego przedstawiciela podatkowego.

W razie pytań pracownik FERORIDO służy pomocą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *