Jakie prawa jazdy są ważne w Hiszpanii, by móc prowadzić samochód ?

Jeśli podróżujesz swoim samochodem, musisz dowiedzieć się, czy Twoje prawo jazdy jest ważne w Hiszpanii, czy musisz je wymienić lub czy musisz sobie wyrobić międzynarodowe prawo jazdy.

Dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów wydane w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) są w pełni uznawane w Hiszpanii, o ile są ważne.

Osobom przyjeżdżającym z innych krajów zaleca się  wyrobienie przed przyjazdem, w swoim kraju  międzynarodowego prawa jazdy. Jest ono ważne przez rok i jest dodatkowym dokumentem, czyli za każdym razem, gdy zamierzasz z niego skorzystać, musisz okazać także paszport i zagraniczne prawo jazdy.

Więcej informacji o innych dokumentach uprawniających do prowadzenia pojazdów, które są uznawane w Hiszpanii.

Ponadto w Hiszpanii do prowadzenia pojazdów uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

Pamiętaj również, że konieczne jest posiadanie ubezpieczenia o międzynarodowej ważności. Jeśli jesteś obywatelem kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Andory, Bośni i Hercegowiny, Serbii lub Czarnogóry, możesz je potwierdzić polisą ubezpieczeniową i pokwitowaniem płatności poświadczającym jej ważność. Jeśli jesteś obywatelem Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Tunezji, Turcji, Ukrainy lub Rosji, musisz uzyskać Zieloną Kartę lub Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej. We wszystkich innych przypadkach konieczne będzie wykupienie Ubezpieczenia Granicznego.

Ponieważ warunki te mogą ulec zmianie, w celu weryfikacji wymienionych wymagań zalecamy, aby przed rozpoczęciem podróży skontaktować się z naszym prawnikiem, Konsulatem lub Ambasadą Hiszpanii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *