Koszty nabycia nieruchomości w Hiszpanii

Koszty ogólne

Komu musi zapłacić nabywca?

  • sprzedawcy: koszty nieruchomości oraz podatek VAT (w przypadku nowego budynku) na odpowiednie konto bankowe. Aktualna stawka podatku VAT w Hiszpanii wynosi 21 %, ale w przypadku nowo wybudowanych obiektów mieszkalnych wystawionych po raz pierwszy na sprzedaż, nałożony podatek wynosi 10 % ceny nieruchomości. Cała suma musi figurować w podpisywanych dokumentach – jak w umowie przedwstępnej, tak w umowie końcowej kupna-sprzedaży. Klient może nabyć jedną nieruchomość oraz maksymalnie 2 miejsca parkingowe przy 10 % podatku. Jeżeli nabędzie trzecie miejsce parkingowe, podatek wzrośnie na 21 %. Jeżeli nabywca kupi wyłącznie miejsca parkingowe lub nieruchomość komercyjną, VAT będzie wynosił 21 %. Należy pamiętać o kosztach związanych z podłączeniem wody oraz prądu (dotyczy to szczególnie nowych budynków). W zależności od tego, gdzie znajduje się nieruchomość, pieniądze są ściągane bezpośrednio z konta bankowego nabywcy lub wpłacane do rąk przedstawiciela strony sprzedającej przy przekazaniu kluczy. 
  • notariuszowi: wysokość prowizji zależy od wartości nieruchomości oraz wcześniej ustalonych opłat; dotyczy to zarówno umowy kupna-sprzedaży, jak i hipoteki. Nabywca musi pokryć wszystkie koszty notarialne wyszczególnione w umowie kupna-sprzedaży.
  • przedstawicielowi biura nieruchomości: w przypadku korzystania z usług agencji, należy zapłacić wysokość ustanowionej prowizji.
  • urzędowi podatkowemu: hiszpańskie opłaty skarbowe (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) utrzymują się na poziomie od 1 do 1,5 % ceny nabycia nieruchomości wyszczególnionej w dokumentacji. Jeżeli w grę wchodzi hipoteka, należy zapłacić od 1 do 1,5 % całkowitej wysokości kredytu hipotecznego. 
  • katastru nieruchomości: opłaty związane z przepisaniem praw do nieruchomości i hipoteki (jeżeli dotyczy). Wysokość opłat rejestracyjnych jest określona prawnie i zależy od wartości nieruchomości.
  • dodatkowe opłaty administracyjno-prawne: (zazwyczaj) hiszpańskie firmy prawnicze działające na rynku nieruchomości dość powszechnie pobierają od 1 do 1,5% kupnej ceny nieruchomości. Jednak nie ma ustalonej reguły i wysokość prowizji może się różnić w zależności od polityki każdej kancelarii. W Hiszpanii nie ma konieczności korzystania z usług kancelarii prawnej. Polecamy jednak dokładnie przeanalizować każdą transakcję z przedstawicielem naszej firmy Rellox.

Kancelarie prawne w Hiszpanii zazwyczaj zapewniają kompleksowy usługi prawne do czasu faktycznego zarejestrowania nieruchomości w katastrze. Średni czas realizacji wynosi od 1 do 2 miesięcy.

Wydatki w skali roku

Po nabyciu nieruchomości, należy wziąć pod uwagę następujące koszty roczne:

Podatek od nieruchomości (I.B.I.): to lokalny podatek pobierany przez władze gminy, w której znajduje się nieruchomość. Jest on obliczany na podstawie wartości nieruchomości wycenionej przez władze lokalne (szacunkowa cena). Poszczególne gminy używają do kalkulacji własnego współczynnika.

Termin płatności różni się również od gminy, w jakiej znajduje się obiekt. Wezwanie do zapłaty zazwyczaj wysyłane jest na adres nieruchomości. Najlepiej ustawić na koncie bankowym zlecenie opłaty stałej, dzięki czemu można uniknąć nieprzyjemności z doliczeniem odsetek za nieterminową zapłatę. Podatek jest płacony zawsze 1 stycznia.

Podatek dochodowy w przypadku cudzoziemców: ten podatek muszą płacić obcokrajowcy, którzy są właścicielami nieruchomości w Hiszpanii. Podstawa opodatkowania obliczana jest od procentu szacowanej wartości nieruchomości (wpisywany w formularzu dotyczącego podatku od nieruchomości) i wynosi:

zwykle 2 %w przypadku obiektów, których cena została skorygowana po 1 stycznia 1994 roku, jest to 1,1 %.

Tak obliczona kwota dotyczy całego roku kalendarzowego. Jeżeli nowy właściciel nabył nieruchomość w trakcie roku, kwota musi zostać obliczona proporcjonalnie do ilości dni (od pierwszego dnia nabycia aż do końca roku kalendarzowego).

Z uzyskanej kwoty opłaca się bieżącą stopę podatkową w wysokości 24,75 %. Maksymalny termin spłaty tego podatku to 31 grudnia każdego roku, a formularz o zwrot podatku (formularz 210) musi zostać złożony w dowolnym czasie w ciągu następnego roku. Wniosek należy złożyć w urzędzie finansowym w miejscu, w którym znajduje się nieruchomość.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy pracownicy FERORIDO są do waszej dyspozycji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *