Stopa zwrotu z wynajmu mieszkania w Hiszpanii!

Ile zarobie? . Te pytanie zadają najczęściej osoby, które kupują mieszkanie jako świadomą inwestycję, z której chcą czerpać zyski poprzez wynajem. Nie ma oczywiście jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo stopa zwrotu będzie różna w zależności od lokalizacji naszej inwestycji, jej metrażu, ceny zakupu i wielu innych czynników.

Upraszczając roczną stopę zwro­tu ob­li­cza­my mno­żąc mie­sięcz­ne prze­pły­wy fi­nan­so­we (czynsz najmu minus kosz­ty) przez licz­bę mie­się­cy w roku, kiedy miesz­ka­nie jest wy­na­ję­te. Na­stęp­nie dzie­li­my ją przez całą za­in­we­sto­wa­ną w miesz­ka­nie kwotę i ca­łość mno­ży­my razy 100%. Pamiętajmy o innych obciążeniach, które będą nas dotyczyć oraz o przestojach, czyli miesiącach, w których najemców nie będzie.

Wg portalu Idealista, który porównał stopę zwrotu za pierwszy kwartał 2021 r. z pierwszym kwartałem 2022, w 2022 wynosi ona 5,6%, co oznacza wzrost w stosunku do 4,2% sprzed roku. Idealista porównywał wyniki dla głównych miast wspólnot autonomicznych, co odbiega nieco od wyników uzyskanych w ośrodkach turystycznych.

I tak największą rentowność przynoszą mieszkania w miastach takich jak Lleida (7,6%), Las Palmas de Gran Canaria (6%), Huesca (5,8%), Huelva (5,7%) i Alicante (5,4%). Najmniejszą zaś Ourense (3,3%), La Coruńa (3,6%) i San Sebastian (3,6%).

Wg Idealisty najmniejszą stopę zwrotu oferuje wynajem garaży (wzrost z 3,6% w 2014 do 4,5% w 2015), co mimo wszystko jest bardziej opłacalne niż kupowanie obligacji Skarbu Państwa (oprocentowanie w Hiszpanii to 1,4% na 10 lat).

Dobrze natomiast wychodzi się na wynajmie lokali (wzrost z 5,6% do 6,7% w ciągu roku). Najwyższe zyski czerpie się z lokali handlowych (wzrost z 6,3% do 7,2%).

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości w Hiszpanii, dzwoń, pracownicy FERORIDO są do Twojej dyspozycji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *