małżeństwo

Związek małżeński w Hiszpanii?

Jakie dokumenty powinien złożyć obywatel Polski, aby zawrzeć związek małżeński w Hiszpanii? Fotokopia DNI, paszportu lub karty pobytu (tarjeta de residencia). Akt urodzenia wydany w USC miejsca urodzenia. Zaświadczenie o zameldowaniu. Zaświadczenie potwierdzające stan cywilny wydane przez USC w miejscu…