Uzyskanie rezydencji w Hiszpanii

Rezydencją nazywa się prawo pobytu obcokrajowca na terenie Hiszpanii i, zwłaszcza jeżeli planujemy osiedlić się w słonecznym kraju na stałe, warto ubiegać się o nią jak najszybciej. Otrzymanie dokumentu rezydencji tożsame jest z formalizacją zamieszkania w Hiszpanii, co jest podstawą w załatwianiu kwestii formalnych, jak i spraw codziennych.

Posiadanie rezydencji uprawnia do zapisu dzieci do szkoły, prowadzenia konta bankowego z niższymi opłatami, otrzymania Tarjeta Sanitaria Individual czyli publicznej karty zdrowia.

Pierwszy dokument rezydencji to tzw. zielona karta ważna przez okres 5 lat, po upływie których można ubiegać się o ponowne wydanie rezydencji – tym razem stałej. 

Ubiegając się o status hiszpańskiego rezydenta należy spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest przedstawienie swojej stabilności ekonomicznej, czyli np. potwierdzenie zatrudnienia na terenie kraju czy otwartej działalności gospodarczej. Tyczy się to również działalności zawodowej zarejestrowanej poza Hiszpanią. W takim scenariuszu ubiegając się o rezydencję należy przygotować wykaz środków na rachunku bankowym w hiszpańskim koncie. 

W przypadku osób ubezpieczonych w publicznej opiece zdrowotnej jednego z krajów UE (oraz członków ich rodzin) – europejskich pracowników etatowych, kontraktowych czy emerytów istnieje możliwość transferu usług publicznych ze znamienia zasad UE. Realizuje się to poprzez załączenie odpowiedniego wniosku wydanego przez zakład ubezpieczeń społecznych.

Rezydenturę hiszpańską, kontrastowo względem numeru NIE możemy wyrobić jedynie przebywając w granicach Hiszpanii. Chcąc otrzymać dokument musimy stawić się w instytucji posterunku hiszpańskiej policji osobiście. 

Należy pamiętać, że brak zielonej karty nie przesądza o Twojej rezydencji podatkowej w Hiszpanii, natomiast może być jednym z czynników decydujacych o naszej rezydencji pobytowej w przypadku potencjalnych niejasności. Przebywając na terenie Hiszpanii przez okres dłuższy niż sześć miesiące (183 dni) jesteś klasyfikowany jako rezydent podatkowy, niezależnie czy posiadasz rezydencję pobytową czy jeszcze nie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *